Zmiana wersji strony
Wersja dla słabowidzących

Organy szkoły

Dyrektor szkoły

 - kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

 - organizuje działalność szkoły,

 - prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników,

 - sprawuje opiekę nad uczniami,

 - prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący.

 

Rada Pedagogiczna

 - jest kolegialnym organem szkoły, a w jej skład wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 - posiada kompetencje stanowiące i opiniujące,

 - podejmuje decyzje w formie uchwał.

 

Rada Rodziców

 - jest organem kolegialnym,

 - reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły,

 - posiada kompetencje stanowiące i opiniujące,

 - uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy,

 - uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Profilaktyki.

 

Samorząd Uczniowski

 - tworzą wszyscy uczniowie szkoły,

 - może przedstawiać wnioski i opinie,

 - określa Regulamin Samorządu i zasady działania.

 

Kompetencje poszczególnych organów szkoły szczegółowo określa Statut szkoły. 

 

Organy Gimnazjum im. Karola Miarki:

- Dyrektor szkoły

- Rada Pedagogiczna

- Rada Rodziców

- Samorząd Uczniowski

 

Organy Technium i Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

- Dyrektor szkoły

- Rada Pedagogiczna

- Rada Rodziców

- Samorząd Uczniowski


Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.