Zmiana wersji strony
Wersja dla słabowidzących

Status prawny

Zespół Szkół w Chełmie Śląskim został powołany z dniem 1 września 2011 r. przez Radę Gminy Chełm Śląski.

 

Zespół Szkół w Chełmie Śląskim funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Chełm Śląski.

 

Zespół Szkół w Chełmie Śląskim jest samorządową jednostką budżetową finansowaną z budżetu Gminy Chełm Śląski.

Działalnością Zespół Szkół w Chełmie Śląskim kieruje dyrektor powoływany po przeprowadzeniu konkursu i odwoływany przez Wójta Gminy Chełm Śląski.


Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.